Info / Disclaimer

Tijd voor Politiek is een persoonlijk initiatief van Paul Walters; jurist, mediationdeskundige, praktiserend ondernemer-coach, counselor & mediator en free-lance parlementair auteur/fotograaf.

Tijd voor Politiek -een e-book in wording- is geen discussieforum en beoogt niet om instemming of afkeuring van welke aard ook tot uitdrukking te brengen, noch om enig onderscheid te maken naar persoon, opvatting of anderszins. Intentie is, in de vorm van korte schetsen met bijbehorende foto’s politici in beeld te brengen vanuit hun kijk op deze tijd en op het fenomeen tijd als zodanig. Hun horloges -of als ze geen horloge dragen, hun mobiele telefoon als ‘klok’- en de eventuele verhalen daarachter vormen daarin een rode draad.

Als digitaal groeidocument zal deze site nooit ‘af’ zijn. Toevoeging van nieuwe teksten vindt plaats zonder voorkeur, volgorde of rangorde maar is louter het resultaat van niet systematisch geplande contacten met politici met enthousiasme om hun tijdsvisie en (als zij een horloge dragen) het verhaal bij hun horloge te belichten, en daartoe een stukje van hun tijd beschikbaar te stellen.

Behoudens waar uitdrukkelijk anders mocht zijn vermeld, zijn alle teksten op deze site opgetekend door de initiatiefnemer en zijn alle foto’s en bewerkingen door hem gemaakt. Dit in politieke neutraliteit, zonder vereenzelviging met visies of uitspraken van degenen die erin aan het woord komen. Mochten er van of bij een persoon meerdere foto’s zijn geplaatst, dan heeft dat een toevallige achtergrond of een reden die uit het bijbehorende verhaal zal blijken.

Er kunnen geen rechten of aanspraken aan (het bezoeken van) deze site of de inhoud daarvan worden ontleend, behoudens die welke berusten bij de initiatiefnemer als rechthebbende en de rechten die de wet toekent aan degenen die daaraan hun medewerking hebben verleend.

Het bezoeken van deze site is geheel vrijblijvend. Wie aanstoot zou kunnen nemen aan opvattingen of betrokken personen in de politiek of in het maatschappelijk veld, wordt uitgenodigd deze site niet verder te bezoeken. Wie in respect wil kennisnemen van wat anderen te zeggen hebben, met belangstelling voor politici, hun werk, hun visie op Tijd en hun horloges, wordt uitgenodigd dat juist wel te doen.

De technische performance van deze site is mede afhankelijk van de aard, de snelheid en de compatibiliteit van de apparatuur, applicatie en internetverbinding die bij het bezoeken van de site worden toegepast.