Focus

Tijd voor Politiek (een e-book in wording) geeft aandacht aan een van de meest triviale hulpmiddelen van onze landelijke politici: hun horloge. Kamerleden, bewindslieden, ieder heeft een eigen stijl en persoonlijke smaak. Dat komt mede tot uiting in hun horloge; een belangrijk kleinood, ook binnen het politieke bedrijf, waar tijd en timing een cruciale rol spelen en waar strakke agenda’s en onvoorspelbare wendingen elkaar voortdurend ontmoeten.

Maar vrijwel geen enkel horloge wordt louter en alleen gekozen omdat het de tijd aangeeft. Tijd voor Politiek kijkt letterlijk op het horloge van onze landelijke politici, nodigt hen uit om het eventuele verhaal daarachter te vertellen en vraagt hun om vanuit hun persoonlijk perspectief een moment stil te staan bij hun werk en opvattingen in relatie tot De Tijd. De daaruit voortvloeiende korte artikelen en foto’s worden digitaal gepubliceerd en, zo mogelijk, ook in druk. Tijd voor Politiek is van start gegaan in juli 2010 en groeit mee met de interviews die in de loop van de tijd worden gehouden.

Het resultaat is een tour d’horizon langs tijdsvisies en horloges (of mobieltjes) van onze politici  -dat de datum daarop niet altijd exact ingesteld stond zal niemand hen kwalijk nemen-  en tegelijkertijd een steeds ontwikkelend beeld van het recente nu en het toekomstige toen, met Tijd als verbindend element. Daarin krijgen ook elementen en aspecten een plaats die in hun dagelijks werk niet altijd aan de orde komen, of soms zelfs geheel niet. Bijzondere dank gaat uit naar de politici die in Tijd voor Politiek aan het woord komen en hun gedachten en verhalen hebben willen delen. Dank ook aan hun betrokken medewerkers en alle anderen zonder wie dit project geen realiteit zou zijn, en aan Binnenhof.TV, dat belangeloos facilitaire support heeft verleend.

De politici zijn gerangschikt op alfabetische volgorde van hun voornaam. Ook de horlogemerken zijn alfabetisch gerangschikt. Afhankelijk van de beschikbare tijd kan het ene interview langer zijn dan het andere. Mochten er bij een interview meer of minder foto’s zijn geplaatst dan bij een ander, dan is dat toeval of heeft het een achtergrond die uit het bijbehorende verhaal zal blijken.